Cysylltwch â ni

Oriau agor

Cyfarfod-A-Mentor 

Mae mentora myfyrwyr ar hyn o bryd yn gweithredu ar staffio ac oriau y tu allan i'r tymor. Os oes angen cymorth digidol arnoch neu os oes gennych unrhyw ymholiad arall ynghylch mentora, cysylltwch â [email protected] yn y lle cyntaf. 

Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn. 

Tîm Mentora Myfyrwyr.

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Fentora Myfyrwyr PDC neu PASS, cysylltwch â'r Tîm Mentora Myfyrwyr.  Cydlynwyr y cynlluniau yw: 

Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at [email protected].

Gallwch hefydein dilwyn ar Facebook ac Instagram, i gadw'n gyfoes gyda'r holl newyddion a digwyddiadau gan y Tîm Mentora Myfyrwyr.