Cysylltwch â ni

Contact-us-pc


Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Fentora Myfyrwyr PDC neu PASS, cysylltwch â'r Tîm Mentora Myfyrwyr.  Cydlynwyr y cynlluniau yw: 

Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at studentmentoring@southwales.ac.uk.

Gallwch hefydein dilwyn ar Facebook, i gadw'n gyfoes gyda'r holl newyddion a digwyddiadau gan y Tîm Mentora Myfyrwyr.