Cysylltwch â ni

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am Fentora Myfyrwyr PDC neu PASS, cysylltwch â'r Tîm Mentora Myfyrwyr.  Cydlynwyr y cynlluniau yw:

  • Mike Preston 
  • Sally-Anne Brown
  • Donna Waite 

Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at studentmentoring@southwales.ac.uk.

Gallwch hefydein dilyn ar Facebook, i gadw'n gyfoes gyda'r holl newyddion a digwyddiadau gan y Tîm Mentora Myfyrwyr.