SU

Mentora Myfyrwyr

PWYSIG:

Newidiadau i wasanaethau oherwydd y Coronafeirws (COVID-19)

Mentoriaid Myfyrwyr a Mentoreion PDC – gweler y cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf gan y Brifysgol

Nid oes apwyntiadau cymorth wyneb-yn-wyneb ar gael nes y nodir yn wahanol.

Gellir cysylltu â’r Ardal Gynghori drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein ac ymatebir i ymholiadau rhwng yr oriau agor arferol sef  8.30am - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Cofiwch wirio eich cyfrif e-bost myfyriwr; byddwch yn derbyn e-bost pan fydd eich ymholiad wedi cael ei ateb.

Nid yw'r gwasanaeth ffôn ar gael ar hyn o bryd, ond bydd yn ailddechrau cyn gynted â phosibl.

Gellir trefnu apwyntiadau drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein ar gyfer nifer o Wasanaethau Cymorth PDC.  Cynhelir pob apwyntiad dros y ffôn neu ar Skype.


Cynllun mentora

Mae Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio (SDSS) yn gweithredu dau fath o fentora myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr PDC, ac mae'r cynlluniau hyn yn darparu cefnogaeth mewn gwahanol ffyrdd. Er bod y ddau gynllun yn rhoi cymorth myfyrwyr i fyfyrwyr, mae un cynllun yn cynnig cefnogaeth ymarferol neu fugeiliol i fyfyrwyr newydd ac mae'r cynllun arall yn darparu sesiynau astudio grŵp wythnosol sy'n canolbwyntio ar waith academaidd.