Good luck blue GettyImages-1308143597.jpg

Mentora Myfyrwyr

Cynllun mentora

Fel rhan o'r tîm Sgiliau Datblygu ac Astudio Myfyrwyr (SDSS), rydym yn gweithredu dau fath o fentora myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr PDC gyda phob un yn darparu cymorth i fyfyrwyr mewn gwahanol ffyrdd. Er bod y ddau gynllun yn darparu cymorth gan gymheiriaid arweiniol myfyrwyr, mae un cynllun yn cynnig cymorth ymarferol neu fugeiliol i fyfyrwyr newydd ac mae'r cynllun arall yn darparu sesiynau astudio grŵp wythnosol sy'n canolbwyntio ar waith academaidd. Y cynlluniau hyn yw 'Mentora Myfyrwyr' a 'Cymorth Astudio â Chymorth Cymheiriaid' (PASS).

Am fwy o wybodaeth am ein cynlluniau mentora myfyrwyr yn PDC, cliciwch ar y dolenni isod.