Good luck blue GettyImages-1308143597.jpg

Mentora Myfyrwyr


Cynllun mentora

Mae Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio (SDSS) yn gweithredu dau fath o fentora myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr PDC, ac mae'r cynlluniau hyn yn darparu cefnogaeth mewn gwahanol ffyrdd. Er bod y ddau gynllun yn rhoi cymorth myfyrwyr i fyfyrwyr, mae un cynllun yn cynnig cefnogaeth ymarferol neu fugeiliol i fyfyrwyr newydd ac mae'r cynllun arall yn darparu sesiynau astudio grŵp wythnosol sy'n canolbwyntio ar waith academaidd.