Sut mae Mentora Myfyrwyr yn gweithio?

Gwahoddir myfyrwyr sydd wedi cychwyn eu cyrsiau yn ddiweddar i roi cefnogaeth i fyfyrwyr newydd neu ddarpar yn yr un gyfadran neu adran. Gall Mentor gefnogi uchafswm o saith myfyfwr. Mae’n bosibl i fentorau a mentoraion gysylltu drwy amrywiaeth o ddulliau, drwy ebost, gan Facebook, a drwy gyfarfod yn anffurffiol un ar y tro neu mewn grwpiau bach weithiau. Mae mentora yn fater o helpu myfyfwyr newydd i gael atebion i gwestiynau ymarferol ar fyw ac astudio yn USW. Yn aml, mae hyn yn golygu cyfeirio myfyrwyr at wasanaethau a ffynonellau gwybodaeth yn y Brifysgol.

Dyw mentora ddim yn cynnwys ail-dysgu cyrsiau, cwnsela neu ddarparu cyngor ariannol.

Y Broses

Mae myfyrwyr addas sydd yn gwirfoddoli yn cael hyfforddiant i fod yn barod ar gyfer dyfodiad y myfyrwyr newydd. Mae mentorau a mentoraion yn cysylltu â'i gilydd cyn i’r darpar fyfyrwyr gofrestru fel arfer. Dengys proses Mentora Myfyrwyr uchod.