'Super' Mentoriaid

Ar ôl cael profiad fel mentor i fyfyrwyr, gallai fod cyfle i gynnig am rôl â thâl, fel ‘Super’ Mentor. Bwriadir y bydd y cynllyn yn datblygu i gael ei redeg gan fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr, mor belled ag y bo modd. Bydd ‘Super’ Mentorau yn allweddol i gwblhau hyn.

Mae’r rôl o ‘Super’ Mentor yn cynnwys gwneud penderfyniadau am ddyfodol y cynllun, recriwtio a hyfforddi mentorau, helpu gyda digwyddiadau a gwneud tipyn o weinyddiaeth. Mae pob ‘Super’ Mentor yn treulio tua 50 awr yn cegnogi’r cynllun drwy gydol y flwyddyn, ac maen nhw’n derbyn £325.

Mae ‘Super’ Mentoriaid yn manteisio yn yr un modd â mentoriaid, ond i raddau mwy.