Mentora yn y Gymraeg

Mae gan fentoriaid sy’n medru’r Gymraeg opsiwn i fentora drwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â, neu yn lle, mentora yn y Saesneg.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth:

nicola.shelswell@southwales.ac.uk

01443 482964