Mentora Myfyrwyr

Mae’r cynlllun mentora yn galluogi myfyrwyr sydd yn ymuno â’r brifysgol i dderbyn cefnogaeth ynglyn â materion ymarferol gan fyfyrwyr USW mwy profiadol.

Mae’r brifysgol wedi trefnu cynllun Mentora Myfyrwyr er mwyn gwneud dechrau yn y brifysgol mor hawdd a phleserus â phosib. Gall dechrau yn y brifysgol fod yn amser heriol – mae cymaint o wybodaeth i’w darganfod a phethau ymarferol i’w delio â nhw. Yn aml, mae myfyrwyr o dramor yn wynebu gwahanaethau diwylliannol hefyd.

Ynghylch Mentora Myfyrwyr

Mae cynllun Mentora Myfyrwyr yn anelu at:

  • Wneud yn sicr fod y profiad o bontio i’r brifysgol mor hawdd a di-broblem â phosib;
  • Annog myfyrwyr newydd i gwrdd â myfyrwyr presennol o’r un adran neu gyfadran er mwyn integreiddio’n gyflym i mewn i fywyd y brifysgol;
  • Sicrhau fod myfyrwyr newydd yn gwybod lle i gael gwybodaeth a chefnogaeth a gwneud yn siwr eu bod nhw’n wynebu amgylchedd cefnogol a chalonogol.
  • Helpu myfyrwyr i ymgysylltu â’u hastudiaethau drwy leihau ffactorau straen, a
  • Helpu mentoriaid i ddatblygu neu wella sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sydd yn berthnasol i gyflogaeth ac i agweddau bywyd eraill.

Mae ein mentoriaid yn wirfoddolwyr hyfforddedig. Gall myfyrwyr newydd ofyn cwestiynau drwy ebost neu Facebook, hyd yn oed cyn iddynt gyrraedd y campws. Ar ôl cofrestru, gall mentorau a mentoreion gyfarfod wyneb yn wyneb o bryd i’w gilydd a chadw mewn cysylltiad dros y ffôn a drwy ebost.

Mae nifer o fentoriaid yn gynnig mentora drwy gyfrwng y Gymraeg. Os oes diddordeb gennych yn darparu neu dderbyn mentora yn y Gymraeg, cysylltwch â ni.

Trefnir Mentora Myfyrwyr USW gan Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio. I gael mwy o wybodaeth ar y cynllun, yn cynnwys cyfleuoedd mentora, cysylltwch â:

Nicola Shelswell nicola.shelswell@southwales.ac.uk
01443 482964 (Cymraeg)

Donna Waite donna.waite@southwales.ac.uk
01443 482990