Mentora Digidol

Bydd mentoriaid myfyrwyr ar gael i rannu eu sgiliau a’u harbenigedd gyda myfyrwyr ar ystod eang o bynciau digidol. Mae’r pynciau yn cynnwys:

• Unilearn
• Unilife
• Cyflwyno aseiniadau ar-lein a defnyddio Turnitin
• Cyflwyno aseiniadau cod bar
• Loop
• Hyfforddiant academaidd personol, ac ati…

Mae cefnogaeth wyneb-i-wyneb a/neu ar-lein ar gael ar bob campws rhwng 30fed Hydref a 4ydd Rhagfyr.

Trefforest: Stafell Sgiliau Astudio yn y Llyfrgell a lleoliadau eraill – Dydd Llun-Dydd Gwener, 10.00-2.00

Glyntaf Isaf: Y Cwrt Bwyta – Dydd Llun, Mawth, Mercher a Gwener 1.00-2.00; Dydd Iau, 11.00-12.00

Caerdydd: Y Stryd – Dydd Llun-Dydd Gwener, 1.00-2.00

Dinas Casnewydd: Y llyfrgell – Dydd Mawrth ac Iau, 11.30-12.30

Ar amserau eraiIl, ebostiwch: digitalmentoring@southwales.ac.uk