Gweplyfr ar gyfer Mentora Myfyrwyr USW

Mae tudalen Gweplyfr ar gael ar gyfer mentoriaid a mentoreion. Gall mentoreion gyrraedd grŵp mwy o fentoriaid a mentoreion er mwyn gofyn cwestiynau a fyddai’n anodd i’w fentor ateb, e.e. lle i siopa am eu gofynion dietegol penodol. Mae’r dudalen yn ddefnyddiol er mwyn galluogi pawb sydd yn cymryd rhan i drafod pynciau neu i anfon gwybodaeth.

Cliciwch ar y ddolen isod i ymweld â thudalen Gweplyfr Mentora Myfyrwyr USW: