Sut i ddod yn Fentor i Fyfyrwyr

Gall myfyrwyr blwyddyn gyntaf neu ail flwyddyn gynnig i hyffordi fel mentor i fyfyrwyr newydd. Gwahoddir myfyrwyr ar gyrsiau meistr hefyd os oes mwy nag un pwynt o fynediad i’r cwrs yn y flwyddyn.

Os oes diddordeb, dylai myfyfwyr gysylltu â’r cydlynwyr y cynllun:

Nicola Shelswell nicola.shelswell@southwales.ac.uk 01443 482964
Donna Waite donna.waite@southwales.ac.uk 01443 482990

studentmentoring@southwales.ac.uk

Mae’n hanfodol mynychu sesiwn hyfforddiant, ac mae hyn yn para un awr o leiaf. Ddiwedd y sesiwn, mae’r myfyrwyr yn llenwi ffurflen fer i gyfiawnhau eu bod yn fodlon (neu beidio) i gymryd rôl mentor i fyfyrwyr.

Cyhelir sesiynau o leiaf ddwy waith y flwyddyn ar bob campws. Hysbysir sesiynau drwy ebost a gan ddullau eraill. Cysylltwch â chydlynydd i fwcio lle unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Mae canllaw ar gael gyda gwybodaeth ar gyfer mentorau.

Os oes diddordeb mewn mentora drwy gyfrwng y Gymraeg, hoffen glywed gennych hefyd.

Manteision y rôl

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y holl gyfranogwyr yn manteisio drwy’r cynllun. Ar rhan y mentoriaid, gall cymryd rhan fod yn brofiad gwerthfawr ac yn gyfle i ymarfer ystod eang o sgiliau sydd yn berthnasol iawn yn y gweithle. Mae’r rhain yn cynnwys cyfathrebu, ‘sgiliau pobl’, sgiliau trefnu a mynegi barn. Hefyd, mae bod yn fentor yn dangos lefel dda o ymrhwymiad ac agwedd gadarnhaol, ac mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi hynny. Yn yr oes sydd ohoni, gyda’i farchnad swyddi gystadlaethol, mae’n bwysig ymddangos yn fwy galluog nag ymgeiswyr eraill gyda chymwysterau da. Mentora yw un ffordd o gyflawni hyn.
Mae’n bosibl cynnwys profiad fel mentor ar CV neu ar ffurfflen gynnig am waith. Mae’r brifysgol yn cyflwyno tystysgrif o gyflawniad i bob mentor. Yn amodol ar fodloni meini prawf y cynllun, mae cyfranogwyr yn gallu cynnig am achrediad GradEdge, hefyd.

Mae mentoriaid sydd yn gallu dangos lefel dda o gyfranogaeth yn y cynllun yn derbyn taleb rhodd i ni ddweud ‘diolch’.

Gall mentoriaid gynnig am nifer cyfyngedig o swyddi â thâl fel ‘Super Mentor’.

Yn fwy na dim, mae adborth gan fentoriaid yn dangos fod y cyfleoedd i ymestyn rhwydweithiau cymdeithasol a mwynhau helpu myfyrwyr eraill yn fanteision pwysig am gymryd rhan.