Digwyddiadau Mentora Myfyrwyr

Digwyddiadau Croeso a Cwrddwch â’ch Mentor

Cynhalir digwyddiad ‘Croeso a Cwrddwch â’ch Mentor’ bob tro mae grwp mawr o fyfyrwyr newydd yn cyrraedd y Brifysgol. Dyma gyfle i fentoriaid a mentoreion gwrdd â’i gilydd, am y tro cyntaf weithiau, mewn amgylchiadau cyffordus, er mwyn dod i adnabod ei gilydd yn well. Yn ogystal â mentoriaid, gwahoddir staff a chynrychiolwyr gwasanaethau cefnogi ac adrannau academaidd er mwyn helpu myfyrwyr newydd i ddarganfod mwy am y gwasanaethau a gofyn cwestiynau.

Digwyddiadau Cyflwyno Tystysgrifau

Cyflwynir tystysgrifau cyflawniad i fentorau myfyrwyr i ddangos fod y Brifysgol yn gwerthfawrogi y gefnogaeth werthfawr eu bod nhw wedi’i darparu ar gyfer myfyrwyr newydd.