Cysylltwch

I gael mwy o wybodaeth ar Mentora Myfyrwyr USW, cysylltwch â’r tîm Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio. Cydlynwyr y cynllun yw:

Nicola Shelswell nicola.shelswell@southwales.ac.uk
01443 482964
Donna Waite donna.waite@southwales.ac.uk
01443 482990

Er mwyn cysylltu â Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio, ebostiwch: studyskills@southwales.ac.uk