Cwrddwch â’n Mentoriaid Myfyrwyr

Dyma’r hyn mae Mentoriaid a Mentoreion yn ei ddweud:

‘I fi, hynanddatblygiad yw’r peth pwysig – datblygu amrywiaeth o sgiliau wrth gwrdd â phobl newydd a’u helpu nhw’.

‘Dwi’n mwynhau rhannu gwybodaeth leol gyda myfyrwyr o bob cefndir, yn cynnwys myfyrwyr o dramor ac hefyd y rhai sy’n dod o rannau o’r DU’.

'Roedd fy mentor mor gefnogol ar ôl i fi gyrraedd. Diolch iddi hi ces i wybodaeth ar sawl peth ac doeddwn i ddim mor hiraethus am gartref’.

‘Mae’n wych ar gyfer cwrdd â ffrindiau newydd yn y brifysgol – i fentorau ac i fentoreion hefyd’.